Οκτώβριος 2015

Ειδική κατασκευή μεταλλικών σκαλωσιών στην περιοχή του Κολωνακίου. Η κατασκευή των ικριωμάτων αιωρείται στην εξωτερική πλευρά μπαλκονίου στον 4ο όροφο πολυκατοικίας προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνησης.

Ολόκληρη η κατασκευή "θεμελιώνεται" σε Γέφυρες που δίνουν την αίσθηση ότι τα μεταλλικά δάπεδα των σκαλωσιών "αιωρούνται".

  Σκαλωσιές Μακρής στο Κολωνάκι
  Μεταλλικές Σκαλωσιές με μεταλλικά δάπεδα και γέφυρες
  Σκαλωσιές Μακρής σε μπαλκόνι 4ου ορόφου στο Κολωνάκι
  Μεταλλικές Σκαλωσιές Ενοικίαση
  Σκαλωσιές Μακρής Κολωνάκι Αθήνα
  Σκαλωσιές Μακρής με Προστατευτικό Δίχτυ
  Σκαλωσιές Μακρής στο Κολωνάκι με Προστατευτικό Δίχτυ
  Σκαλωσιές Μακρής Αθήνα