Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών σε λύκειο στην περιοχή Κάτω Πατήσια. 

Για την ανέγερση της σκαλωσιάς χρησιμοποιήθηκαν Ξύλινα Μαδέρια και τοποθετήθηκε Προστατευτικό Δίχτυ περιφερειακά του κτηρίου για την εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας όλων των διερχομένων.

  Λεόντειο Λύκειο - Σκαλωσιές Μακρής
  Μεταλλικές Σκαλωσιές στο Εκπαιδευτήριο Λεόντειο Λύκειο
  Σκαλωσιές Μακρής
  Λεόντειο Λύκειο - Σκαλωσιές Μακρής
  Ενοικίαση Σκαλωσιών
  Τοποθέτηση Μεταλλικών Σκαλωσιών Μακρής. Αθήνα
  Ενοικίαση Μεταλλικών Σκαλωσιών Μακρής στα Κάτω Πατήσια
  Λεόντειο Λύκειο - Σκαλωσιές Μακρής
  Λεόντειο Λύκειο Πατήσια - Σκαλωσιές Μακρής
  Λεόντειο Λύκειο - Σκαλωσιές Μακρής