1ο Δημοτικό Σχολείο, Καλύβια Θορικού, Λεωφόρος Σουνίου, Ανατολική Αθήνα

Στις 15 Νοεμβρίου 2014, τοποθετήθηκαν σκαλωσιές στην πρόσοψη του διατηρητέου δημοτικού σχολείου Καλυβίων που βρίσκεται επί της λεωφόρου Σουνίου, για τον καλλωπισμό του κτιρίου.

  Ενοικίαση Σκαλωσιών Μακρής σε διατηρητέο σχολικό κτίριο στα Καλύβια Αττικής
  Μεταλλικές Σκαλωσιές Ενοικίαση
  Σκαλωσιές Μακρής
  Ενοικίαση Σκαλωσιών
  Σκαλωσιά στα Καλύβια
  Σκαλωσιές Μακρής
  Ενοικίαση Σκαλωσιών Μακρής
  Τοποθέτηση Σκαλωσιάς στα Καλύβια Αττικής
  Σκαλωσιές Μακρής
  Μεταλλικές Σκαλωσιές Ενοικίαση