Απρίλιος 2015

Νέο Ηράκλειο, Αθήνα

Τοποθέτηση Σκαλωσιών Μακρής σε εταιρεία στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, σε εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. Οι σκαλωσιές τοποθετήθηκαν περιμετρικά όλης της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η συντήρηση του εξωτερικού χώρου.

  Ενοικίαση Σκαλωσιών Μακρής
  Σκαλωσιές Μακρής στο Νέο Ηράκλειο
  Μεταλλικές Σκαλωσιές Ενοικίαση
  Μεταλλικές σκαλωσιές με ξύλινα μαδέρια
  Σκαλωσιές Μακρής Νέο Ηράκλειο Αθήνα
  Σκαλωσιές στην πρόσοψη της εταιρίας
  Ενοικίαση Σκαλωσιών Μακρής σε εταιρία
  Τοποθέτηση σκαλωσιάς σε πρόσοψη τζαμαρίας
  Σκαλωσιές Μακρής σε πρόσοψης τζαμαρίας για συντήρηση
  Μεταλλικές Σκαλωσιές Μακρής
  Μεταλλικές Σκαλωσιές με μεταλλικά δάπεδα