Δεκέμβριος 2014

Λεωφ. Χατζηκυριάκου και Μαρκ. Μπότσαρη

Πειραιάς

 

Ενοικίαση και τοποθέτηση μεταλλικών σκαλωσιών στην περιοχή του Πειραιά. 

Το μήκος της σκαλωσιάς επί της λεωφόρου Χατζηκυριάκου ανέρχεται στα 17μ και 10μ. αντίστοιχα επί της οδού Μπότσαρη.

Λόγω της συνεχούς διέλευσης πεζών, κυρίως επί της λεωφόρου Χατζηκυριάκου, κρίθηκε απαραίτητο να έχει επαρκές πλάτος η Προστατευτική Σκάφη (2 μέτρα πλάτος) για την αποφυγή ατυχημάτων από τυχόν ρίψη αντικειμένων.

  Προστατευτική Σκάφη Σκαλωσιάς σε διατηρητέο κτίριο στον Πειραιά
  Προστατευτικό Δίχτυ (Λινάτσα) - Σκαλωσιές Μακρής
  Προστατευτική Σκάφη με Λινάτσα
  Προστατευτική Σκάφη με ξύλινα μαδέρια για ασφαλή διάβαση πεζών
  Σκαλωσιές Μακρής επί της οδού Μ. Μπότσαρη , Πειραιάς
  Προστατευτική Σκάφη Σκαλωσιάς σε διατηρητέο κτίριο στον Πειραιά
  Προστατευτική Σκάφη - Σκαλωσιές Μακρής
  Σκαλωσιές Μακρής