Νοέμβριος 2015

Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον εξωτερικό χώρο του πανεπιστημίου.

Οι τοποθετήσεις των σκαλωσιών και οι εργασίες συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων έγιναν τμηματικά και ολοκληρώθηκαν σε μία περίοδο δύο μηνών.

Βασικά χαρακτηριστικά των υλικών ήταν η χρήση γαλβανισμένων δαπέδων, προστατευτικές σκάφες και προστατευτικό δίχτυ. 

  Σκαλωσιές Μακρής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (πίσω όψη)
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Σκαλωσιές
  Μετά την απομάκρυνση των σκαλωσιών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
  Σκαλωσιές Μακρής με Προστατευτικό Δίχτυ
  Προστατευτικό Δίχτυ (Λινάτσα)
  Πλαϊνή όψη Πανεπιστήμιο Πειραιώς με Σκαλωσιές Μακρής
  Μπροστινή όψη Πανεπιστήμιο Πειραιώς με Σκαλωσιές Μακρής
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Σκαλωσιές Μακρής
  Μεταλλικές Σκαλωσιές Μακρής
  Μεταλλικές σκαλωσιές με μεταλλικά δάπεδα
  Προστατευτικό Δίχτυ (Λινάτσα)
  Λινάτσα πυκνής ύφανσης - Σκαλωσιές Μακρής
  Σκαλωσιές Μακρής με Προστατευτικό Δίχτυ