Σκαλωσιές σε εκπαιδευτήριο στην περιοχή Παιανίας Κάντζα.

Τοποθετήθηκαν μεταλλικές σκαλωσιές περιφερειακά των θεμελίων των εγκαταστάσεων.

Χρήση Μεταλλικών Δαπέδων σκαλωσιάς για την κατασκευή προσωρινής γέφυρας για την ασφαλή μεταφορά υλικών και βαριών φορτίων στο χώρο του εργοταξίου.

    Σκαλωσιές Μακρής Παιανία Κάντζα
    Σκαλωσιές στη Γαλλική Σχολή Παιανία
    Διαδικασία τοποθέτησης σκαλωσιών
    Χρήση Μεταλλικών Δαπέδων σκαλωσιάς για την κατασκευή προσωρινής γέφυρας
    Χρήση Μεταλλικών Δαπέδων σκαλωσιάς για την κατασκευή προσωρινής γέφυρας με κιγκλίδωμα