Η εταιρία Σκαλωσιές Μακρής ενοικίασε μεταλλικές σκαλωσιές τον Δεκεμβρίου του 2014 για την τοποθέτηση Προστατευτικής Σκάφης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Εξάρχεια και Γκύζη επί τη συμβολή των οδών Χαραλάμπη και Χαριλάου Τρικούπη. 

Πρόκειται για διώροφη κατοικία με χαμηλωμένο ισόγειο. κεραμοσκεπής, χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου.                                    

Το οίκημα έχει χαρακτηριστεί (από ΕΝΜ Αττικής,ΥΠΕΧΩΔΕ) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο διότι πρόκειται για επώνυμο αρχιτεκτονικό έργο από τα ελάχιστα εναπομείναντα αντιπροσωπευτικά δείγματα της εποχής που αρχίζει η χρήση του μπετόν και κρίθηκε απαραίτητη η υποστήλωσή του για την μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.

  Σκαλωσιές Μακρής σε διατηρητέο κτίριο στους Αμπελόκηπους
  Διατηρητέο κτίριο στους Αμπελόκηπους, Αθήνα
  Διατηρητέο κτίριο Αθήνα με Προστατευτική Σκάφη
  Τοποθέτηση Προστατευτικής Σκάφης για την προστασία των πεζών
  Σκαλωσιές Μακρής στην Αθήνα
  Σκαλωσιές Μακρής Αμπελόκηποι Αθήνα
  Σκαλωσιές Μακρής Αμπελόκηποι Αθήνα
  Μεταλλικές Σκαλωσιές Μακρής