Ζοωδόχου Πηγής, Εξάρχεια,  Αθήνα

Τον Δεκέμβριο του 2014 επανατοποθετήθηκαν σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο από την εταιρία Σκαλωσιές Μακρής στην περιοχή των Εξαρχείων, στην Αθήνα.

Χαρακτηριστικό της τεχνικής αποτελεί η τοποθέτηση ολόκληρης της σκαλωσιάς σε Γέφυρες.

Η σκαλωσιά ενισχύθηκε από Προστατευτική Σκάφη και Προστατευτικό Δίχτυ για την πρόληψη ατυχημάτων από τυχόν ρίψη αντικειμένων.

  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα Σκαλωσιές Μακρής
  Διατηρητέο Κτίριο - οδός Ζοωδόχου Πηγής, Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Διατηρητέο Κτίριο - Εξάρχεια, Αθήνα
  Εσωτερική κάτοψη Προστατευτικής Σκάφης