Νεοσοικών & Λέκκα, Πειραιάς

Πώληση Σκαλωσιών Μακρής στην περιοχή του Πειραιά στη συμβολή των οδών Νεοσοικών και Λέκκα για μόνιμη τοποθέτηση.

Λόγω της διάβρωσης του οικήματος υποχώρησε η οροφή του διατηρητέου κτιρίου. Συνεπώς, τον Δεκέμβριο του 2014 κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση σκαλωσιάς με Προστατευτική Σκάφη και Προστατευτικό Δίχτυ (Λινάτσα) πυκνής ύφανσης. Η χρήση μεταλλικών δαπέδων στην Προστατευτική Σκάφη προσδίδει μεγαλύτερο ποσοστό ασφάλειας.

Ο συνδυασμός των παραπάνω εξαρτημάτων σκαλωσιάς συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών από τυχόν πτώση κομματιών του κτιρίου (τούβλα, σοβάς κλπ). 

 

  Σκαλωσιές Μακρής
  Μεταλλικές Σκαλωσιές Μακρής
  Σκαλωσιές με Προστατευτικό Δίχτυ
  Μεταλλικά μαδέρια σε Προστατευτική Σκάφη
  Σκαλωσιές Μακρής
  Προστατευτικό Δίχτυ (Λινάτσα) πυκνής ύφανσης
  Σκαλωσιές Μακρής επί της οδού Λέκκα, Πειραιάς
  Προστατευτική Σκάφη - Σκαλωσιές Μακρής