Τοποθέτηση σκαλωσιάς της εταιρείας Σκαλωσιές Μακρής σε Ευκτήριο Οίκο στην περιοχή του Πειραιά, την περίοδο Αυγούστου 2014.

Χρησιμοποιήθκε η Τυπική Διάταξη Σκαλωσιάς η οποία μπορεί να τοποθετηθεί για προσωρινή πρόσβαση σε περιοχές εργασίας σε υψηλά επίπεδα καθώς και για την παροχή εξοπλισμού συναρμολόγησης ενισχυτικής σκαλωσιάς.

Η σκαλωσιά στο συγκεκριμένο έργο αποτελούνται στο σύνολό της από Μεταλλικά Δάπεδα διαστάσεων 3μ 0,25εκ. και 3μ 0,30εκ. αντιστοίχως, για την παροχή περισσότερης ασφάλειας και σιγουριάς σε όσους κινούνταν πάνω στη σκαλωσιά. Επίσης, αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες χωρίς να υποστούν την οποιαδήποτε διάβρωση από την πάροδο του χρόνου. 

Χαρακτηριστική ήταν η χρήση κλασσικού Αντιανεμικού Διχτύου (Λινάτσα) για την κάλυψη σχετικών αναγκών όπως η μείωση της ενόχλησης των γειτονικών κατοικιών και καταστημάτων από θορύβους που τυχόν δημιουργούνται από τις εργασίες που γίνονται εντός, σκίαση, περιορισμός επέκτασης σκόνης, ασφάλεια, αίσθηση προστασίας σε όσους κινούνταν επι των σκαλωσιών.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική και αποτελεσματική ήταν η χρήση Γέφυρας σε σημεία του εργοταξίου, η οποία προσφέρει ασφαλή και επαρκή λύση για να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μηχανημάτων στο κτήριο κάτω από τη γέφυρα (πχ πρόσβαση πεζών σε κεντρική είσοδο της οικοδομής, πρόσβαση οχημάτων σε χώρους στάθμευσης της οικοδομής) κατά τη διάρκεια των εργασιών, κοκ.

  Πανοραμική όψη τοποθέτησης Σκαλωσιές Μακρής σε νεόκτιστο κτήριο στον Πειραιά
  Τυπική Διάταξη Σκαλωσιές Μακρής σε Αίθουσα Συναθροίσεων
   Χρήση κλασσικού Αντιανεμικού Διχτύου (Λινάτσα)
  Τοποθέτηση σκαλωσιάς της εταιρείας Σκαλωσιές Μακρής σε Ευκτήριο Οίκο στην περιοχή του Πειραιά
  Τοποθέτηση Γέφυρας, η οποία προσφέρει ασφαλή & επαρκή λύση ελεύθερη πρόσβαση στο κτήριο
  Τυπική Διάταξη Σκαλωσιές Μακρής με Μεταλλικά Δάπεδα
  Τοποθέτηση Σκαλωσιάς MAKRIS GROUP σε Ευκτήριο Οίκο
  Τυπικό Κλιμακοστάσιο Σκαλωσιές Μακρής ανόδου/καθόδου για ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της σκαλωσιάς
  Τυπικό Κλιμακοστάσιο Σκαλωσιές Μακρής ανόδου/καθόδου
  Αίθουσα Συναθροίσεων Πειραιά - τοποθέτηση σκαλωσιών με αντιανεμικό δίχτυ
  Τοποθέτηση Μεταλλικών Σκαλωσιών Μακρής. Στιγμιότυπο με τους εθελοντές του έργου.