Γραφεία στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, Αττική.

Νεόκτιστο κτήριο προς ενοικίαση για χρήση επαγγελματικού χώρου.

Τοποθετήθηκε η Τυπική Διάταξη Σκαλωσιάς, που χρησιμοποιείται για πάσης φύσεως εργασίες που απαιτούνται να γίνουν στην όψη κτηρίων.

Βασικό εξάρτημα του εξοπλισμού ήταν η χρήση Ξύλινων Μαδεριών.

Η πρόσβαση σε κάθε επίπεδο σκαλωσιάς πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια Κλιμακοστασίου (πλατφόρμες με ενσωματωμένες σκάλες).

Η Τυπική Διάταξη Σκαλωσιάς μπορεί να αποτελείται από ένα εύρος εξαρτημάτων: πλαίσια, πλάτες, δάπεδα (μεταλλικά, ξύλινα, πλατφόρμα), βίδες, σωλήνες, σφικτήρες, αντιανεμικό δίχτυ (λινάτσα), σοβατεπί, προστατευτική σκάφη.

    Τυπική Διάταξη της εταιρείας Σκαλωσιές Μακρής
    Σκαλωσιές Μακρής
    Σκαλωσιές Μακρής σε Γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής
    Σκαλωσιές MAKRIS GROUP με Ξύλινα Μαδέρια σε Γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής