Αντιφίλου 14, Ιλίσια,  Αθήνα

Τον Δεκέμβριο του 2014 τοποθετήθηκαν σκαλωσιές σε οικοδομή από την εταιρία Σκαλωσιές Μακρής στα πλαίσια ανέγερσης νέας οικοδομής στα Ιλίσια, πλησίον της περιοχής Ζωγράφου, στην Αθήνα.

Χαρακτηριστικό της τεχνικής αποτελεί η τοποθέτηση της σκαλωσιάς σε επικλινές διάζωμα πεζόδρομου με διαβαθμίσεις.

  Σκαλωσιές σε οικοδομή στα Ιλίσια
  Τοποθέτηση Σκαλωσιάς σε πολυκατοικία στα Ιλίσια, Αθήνα
  Μονή σκαλωσιά με Προστατευτικό Δίχτυ
  Σκαλωσιές Μακρής Αθήνα
  Σκαλωσιά στα Ιλίσια
  Προστατευτικό Δίχτυ (Λινάτσα)
  Σκαλωσιές Μακρής με Προστατευτικό Δίχτυ
  Σκαλωσιές Μακρής με Προστατευτικό Δίχτυ