Πλησιάζοντας την πλατεία Ιπποδαμείας πλησίον της παλαιάς συνοικίας των Παλιατζίδικων του Πειραιά συναντάμε το γωνιακό νεοκλασικό κτήριο το οποίο βρίσκεται στη συμβολή της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 9 με την οδό Γιαννακού Τζελέπη. Το εν λόγω κτήριο βρίσκεται έναντι της κεντρικής θύρας της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά "Jeanne d'Arc".

Το Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος περιγράφει το διατηρητέο αυτό κτίσμα ως διώροφο νεοκλασικό με ξύλινη στέγη τετράρριχτη με εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο και μπαλκόνια με μαρμάρινα φουρούσια και απλό σχέδιο και άξονες συμμετρίας και στις δύο όψεις

Για το έργο αποκατάστασης και συντήρησης του διατηρητέου αυτού οικήματος, η εταιρεία Σκαλωσιές Μακρής , κατά την χρονική περίοδο του 2014 τοποθέτησε σκαλωσιά με Αντιανεμικό Δίχτυ (λινάτσα) πυκνής ύφανσης 125γρ./m2.

Επίσης, τοποθετήθηκε Προστατευτική Σκάφη με Ξύλινα Μαδέρια περιφερειακά του κτηρίου για την εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας όλων των διερχομένων.

  Τοποθέτηση Σκαλωσιάς της εταιρείας Σκαλωσιές Μακρής - Διατηρητέο Κτίριο - Πειραιάς
  Τοποθέτηση Ικριωμάτων Σκαλωσιές Μακρής με Προστατευτική Σκάφη
  Τυπική Διάταξη Σκαλωσιάς με Αντιανεμικό Δίχτυ
  Σκαλωσιές Μακρής σκαλωσιά
  Σκαλωσιές Μακρής - Διατηρητέο Κτίριο - Πειραιάς
  Τυπική Διάταξη Σκαλωσιάς πάνω στην οποία προσαρτώνται γωνίες σκάφης
  Προστατευτική Σκάφη που παρέχει προστασία και ασφάλεια στους πεζούς
  Αντιανεμικού Διχτύου (Λινάτσα) πυκνής ύφανσης (125γρ/m2)
  Προστατευτική Σκάφη Σκαλωσιάς
  Προσατατευτική Σκάφη Σκαλωσιές Μακρής στον Πειραιά
  Τοποθέτηση Σκαλωσιάς Μακρής στον πίσω χώρο του διατηρητέου
  Μεταγενέστερη τοποθέτηση επιπρόσθετης Μεταλλικής Σκαλωσιάς στο διατηρητέο κτίριο
  Μεταλλική Σκαλωσιά Μακρής - τιμές προσιτές