Μύλοι ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Φάληρο

Γραφεία της εταιρείας Μύλοι Αγ.Γεωργίου, η οποία κατέχει κορυφαία θέση στον τομέα της ελληνικής αλευροβιομηχανίας, στην περιοχή του Παλιού Φαλήρου.

Τοποθέτηση σκαλωσιάς με Μεταλλικά Δάπεδα στις προσόψεις των γραφείων της εταιρίας για τις ανάγκες εξωτερικής αναμόρφωσης του κτηρίου. 

  Σκαλωσιές Μακρής με Μεταλλικά Δάπεδα
  Σκαλωσιές Μακρής στα Γραφεία της εταιρείας Μύλοι Αγίου Γεωργίου, Π.Φάληρο
  Σκαλωσιές Μακρής
  Σκαλωσιές Μακρής στα Γραφεία της εταιρείας Μύλοι Αγίου Γεωργίου
  Σκαλωσιές Μακρής με Μεταλλικά Δάπεδα στα Γραφεία εταιρείας Μύλοι Αγίου Γεωργίου
  Σκαλωσιές Μακρής