Ιούνιος 2015

Ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων/σκαλωσιών στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην περιοχή του Κολωνακίου, Αθήνα.

Χαρακτηριστικά των σκαλωσιών αποτελούν τα Μεταλλικά Δάπεδα με Σοβατεπί, που τοποθετήθηκαν παράλληλα και εξωτερικά του δαπέδου της σκαλωσιάς σε ορθή γωνία 90 μοιρών, για λόγους ασφαλείας.

Βασικό χαρακτηριστικό επίσης αποτελεί η εσωτερική σκάλα που τοποθετήθηκε στο εσωτερικό της νεόκτιστης οικοδομής.

  Σκαλωσιές Μακρής Στην Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στο Κολωνάκι Αθήνα
  Μεταλλικές Σκαλωσιές Μακρής
  Σκαλωσιές Μακρής με Προστατευτικό Δίχτυ
  Μεταλλικά Δάπεδα με Κουπαστή
  Μεταλλικά δάπεδα με κουπαστή στη σκαλωσιά
  Σκαλωσιές Μακρής με εσωτερική σκάλα