Μαράσλειο Διδασκαλείο

Μαρασλή 4, Αθήνα

Το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στεγάστηκε το 1905 σε νεοκλασικό κτήριο, που κτίσθηκε μετά από πρωτοβουλία του Διδασκαλικού Συλλόγου Ελλάδος (1875).

Το φθινόπωρο του 2010, η εταιρεία Σκαλωσιές Μακρής τοποθέτησε σκαλωσιές για την ανακαίνιση του ιστορικού αυτού κτηρίου προκειμένου να δοθεί μια πνοή ανανέωσης κυρίως στην πρόσοψη για την ανάδειξη του ιδιαίτερου ρυθμού του κτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κεντρικό ακρωτήριο του πλευρικού αετώματος, στα κολωνάκια «φλόγες» στο αττικόν του κεντρικού τμήματος του κτηρίου και στα κιονόκρανα ιωνικού ρυθμού που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του ορόφου.

Αξιοσημείωτο δε, είναι το γεγονός ότι όλα τα πηλοτεχνήματα (π.χ. γωνιακό ακρωτήριο) είναι αντίγραφα τα οποία τοποθετήθηκαν κατά την ανακαίνιση του κτηρίου στην οποία συνέβαλε με υπερηφάνεια η εταιρία Σκαλωσιές Μακρής.

  Τοποθέτηση Σκαλωσιές Μακρής επί της οδού Μαρασλή 4, Αθήνα
  Πρόσοψη Μαράσλειος Σχολή με Σκαλωσιές Μακρής
   MAKRIS GROUP σκαλωσιά - κεντρική είσοδος στη Μαράσλειος Σχολή
  Μαράσλειος Σχολή με τοποθέτηση Σκαλωσιές Μακρής
  Κύρια είσοδος Μαράσλειος Σχολή - Σκαλωσιά με Αντιανεμικό Δίχτυ
  Τοποθέτηση σκαλωσιάς για ανακαίνηση Μαράσλειου Σχολής
  Σκαλωσιές Μακρής
  Μαράσλειος Διδασκαλείον