Εργοστάσιο Παραγωγής ΕΛΑΪΣ (Unilever)

Πειραιώς 74, Νέο Φάληρο

Τοποθέτηση σκαλωσιών της εταιρείας Σκαλωσιές Μακρής στην εταιρεία ΕΛΑΪΣ, μια εταιρεία με παρουσία μεγαλύτερη από 90 χρόνια στην παραγωγή τροφίμων στην Ελλάδα.

Η σκαλωσιά ακολουθεί τη δομή της πρόσοψης του κτηρίου σε όλο της το μήκος (Πυργωτή Διάταξη).

Το έργο ανακαίνησης των προσόψεων του εργοστασίου παραγωγής ΕΛΑΪΣ και οι τοποθετήσεις σκαλωσιών, ολοκληρώθηκε σε τρεις τμηματικές διαφορετικές φάσεις, προκειμένου να μην παρεμποδιστεί η ομαλή καθημερινή λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής.

  Τοποθέτηση σκαλωσιάς στην εταιρεία ΕΛΑΪΣ
  Τοποθέτηση σκαλωσιάς στην εταιρεία ΕΛΑΪΣ από την εταιρεία Σκαλωσιές Μακρής
  Σκαλωσιά στην ΕΛΑΪΣ άποψη από την λεωφόρο Πειραιώς
  Σκαλωσιά στην ΕΛΑΪΣ άποψη από την συμβολή της λεωφόρου Πειραιώς και Καραολή Δημητρίου
  Σκαλωσιές Μακρής σκαλωσιά στην ΕΛΑΪΣ
  Σκαλωσιές Μακρής ικριώματα
  Σκαλωσιά προσόψεως του εργοστασίου παραγωγής ΕΛΑΪΣ
  Τοποθέτηση σκαλωσιάς στην εταιρεία ΕΛΑΪΣ
  Δομή σκαλωσιάς στην πρόσοψη του κτηρίου
  Πυργωτή Διάταξη Σκαλωσιάς