Ενοικίαση και τοποθέτηση μεταλλικών σκαλωσιών σε διατηρητέα καμινάδα, στην περιοχή του Μοσχάτου, στα πλαίσια της κατασκευής του νεόκτιστου Noe Business Park.

Η εταιρία Σκαλωσιές Μακρής, έχοντας έμπειρο προσωπικό και πλούσιο βιογραφικό σε τεχνικές τοποθετήσεων σκαλωσιών / ικριωμάτων σε διατηρητέα κτίρια αλλά και διατηρητέες καμινάδες, εξασφαλίζει την ασφάλεια στις μετακινήσεις πάνω στις σκαλωσιές σε συνάρτηση με τον επαγγελματισμό απέναντι στα ιστορικά αυτά μνημεία.

Η καμινάδα, ύψους περίπου 30μ., έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέα και κρίθηκαν απαραίτητες οι εργασίες συντήρησής της προκειμένου να αναδειχθεί στο χώρο όπου θα δεσπόζει. Η βιομηχανική εταιρία στην οπόια ανήκε η καμινάδα, εταρία πετρελαιοειδών «ΕΛΒΥΝ», είχε την έναρξή της περίπου το έτος 1939.

Οι σύγχρονες ανάγκες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς, τόνωσης της απασχόλησης, αλλά και αναβάθµισης του περιβάλλοντος στο Λεκανοπέδιο με ανέγερση κτιρίων σύχρονης αρχιτεκτονικής, που θα στεγάσουν εταιρίες, γραφεία, χώρους εστίασης, καταστήματα, ξενοδοχεία κ.α., επιβάλλει κατά συνέπεια παρεµβάσεις που να εξασφαλίζουν συνθήκες σωστής ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού.

Κτίρια με ιστορική πλεόν αξία επί της οδού Πειραιώς, που αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα βιομηχανοποιημένου κεντρικού αθηναϊκού άξονα, εξελίσσεται προκειμένου να αποκτήσει τη νέα του ταυτότητα.

Το νεόκτιστο Noe Business Park που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς, αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα εφαρμογής αναπλάσεων και μελετών με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας της και την αναβάθμισή της, με ενίσχυση των δραστηριοτήτων σύχρονου βιομηχανικού ενδιαφέροντος και με ταυτόχρονη συντήρηση και ανάδειξη των ιστορικών της μνημείων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολιγόλεπτο video (video & photography production Orismos IT, www.orismos.gr) που προβάλλει την εξέλιξη των εργασιών τοποθέτησης σκαλωσιών στην καμινάδα, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του Business Park.

  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο - Εναέρια λήψη
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο - Μεταλλικές Σκαλωσιές
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Τοποθέτηση σκαλωσιών με ασφάλεια
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο - Ξύλινα Μαδέρια
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο (λήψη drone)
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο - ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ
  Noe Business Park - Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  Διατηρητέα Καμινάδα ΕΛΒΥΝ - Μοσχάτο Αττικής
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο - Noe Business Park
  Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο (εναέρια λήψη)
  Ολοκλήρωση έργου τοποθέτησης ικριωμάτων στην διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο
  ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ - Έμφαση στην ασφάλεια
  Εξέλιξη τοποθέτησης σκαλωσιές υπό βιντεοσκόπηση εναέρια (drone)
  ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ - Διατηρητέα Καμινάδα Μοσχάτο