Μεταλλικές σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στην περιοχή Μεταξουργείο στην Αθήνα.

Οι σκαλωσιές τοποθετήθηκαν εξωτερικά και εσωτερικά του διατηρητέου κτιρίου για την αποπεράτωση της αναστήλωσής του.

Στα εσωτερικά των δωματίων του οικήματος τοποθετήθηκαν σκαλωσιές ως πατάρια εργασίας στο κατάλληλο ύψος ώστε να γίνουν εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης προκειμένου να διατηρηθεί και η αρχιτεκτονική που ήδη υπάρχει στα ταβάνια και στους τοίχους των δωματίων.

  Σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Σκαλωσιές με κουπαστή σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Πατάρι εργασίας με σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Πατάρι εργασίας με σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Πατάρι εργασίας με σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Πατάρι εργασίας με σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο
  Σκαλωσιές σε διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο