Τοποθέτηση σκαλωσιών σε εργοστάσιο κατασκευής επίπλων στον Ρέντη. Εφαρμόστηκαν κρεμαστές σκαλωσιές πάνω από τις εισόδους για να διευκολύνουν τη διέλευση του προσωπικού.

  Σκαλωσιές σε Επιπλοποιείο στον Ρέντη
  Σκαλωσιές σε Επιπλοποιείο στον Ρέντη
  Σκαλωσιές σε Επιπλοποιείο στον Ρέντη
  Σκαλωσιές σε Επιπλοποιείο στον Ρέντη
  Σκαλωσιές σε Επιπλοποιείο στον Ρέντη
  Σκαλωσιές σε Επιπλοποιείο στον Ρέντη
  Σκαλωσιές σε Επιπλοποιείο στον Ρέντη
  Σκαλωσιές σε Επιπλοποιείο στον Ρέντη
  Σκαλωσιές σε Επιπλοποιείο στον Ρέντη