Τοποθέτηση σκαλωσιών σε εργοστάσιο σε κατοικημένη περιοχή στα Πετράλωνα. Χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικές σκαλωσιές καθώς και προστατευτικό δίχτυ.

  Σκαλωσιές σε Εργοστάσιο στα Πετράλωνα
  Σκαλωσιές σε Εργοστάσιο στα Πετράλωνα
  Σκαλωσιές σε Εργοστάσιο στα Πετράλωνα
  Σκαλωσιές σε Εργοστάσιο στα Πετράλωνα
  Σκαλωσιές σε Εργοστάσιο στα Πετράλωνα
  Σκαλωσιές σε Εργοστάσιο στα Πετράλωνα
  Σκαλωσιές σε Εργοστάσιο στα Πετράλωνα
  Σκαλωσιές σε Εργοστάσιο στα Πετράλωνα
  Σκαλωσιές σε Εργοστάσιο στα Πετράλωνα