20 Απριλίου 2015

Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών μέσα στη θάλασσα, στο ερειπωμένο κιόσκι που τείνει να γίνει σήμα-κατατεθέν της Αιδηψού, Ευβοίας.

Τοποθετήθηκαν μεταλλικές σκαλωσιές μέσα στη θάλασσα τόσο γύρω από το κιόσκι όσο και σε ολόκληρο το μήκος της προβλήτας προκειμένου να στηλωθεί εκ νέου.

  Σκαλωσιές Μακρής μέσα στη θάλασσα
  Τεχνική τοποθέτησης σκαλωσιών Μακρής μέσα στη θάλασσα για υποστύλωση προβλήτας
  Σκαλωσιές Μακρής, Αιδηψός , Εύβοια
  Το μέχρι πρότινος ερειπωμένο κιόσκι που τείνει να γίνει σήμα-κατατεθέν της Αιδηψού.
  Κιόσκι στην Αιδηψό
  Πλωτή Σκαλωσιά με μεταλλικά δάπεδα στην Αιδηψό, Εύβοια
  Πυλώνες αντιστήριξης με υποστήριξη σκαλωσιών για σταθερότητα
  Χύτευση κολώνων από το βυθό της θάλασσας και προς τα πάνω - Σκαλωσιές Μακρής