Τοποθέτηση σκαλωσιών σε ανεγειρόμενο κτήριο γραφείων στο Χαλάνδρι. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρχιτεκτονικών σχεδίων, η σκαλωσιά στήθηκε μακριά από το κτήριο. Για τον λόγο αυτό τοποθετήθηκαν ειδικοί πρόβολοι για τη διευκόλυνση των εργασιών στις όψεις του κτηρίου.

  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι
  Σκαλωσιές σε Κτήριο Γραφείων στο Χαλάνδρι