Τοποθέτηση σκαλωσιών σε ανέγερση πολυκατοικίας στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Στις σκαλωσιές χρησιμοποιήθηκαν ξύλινα μαδέρια.

  Σκαλωσιές σε Νεόδμητη Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή
  Σκαλωσιές σε Νεόδμητη Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή
  Σκαλωσιές σε Νεόδμητη Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή
  Σκαλωσιές σε Νεόδμητη Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή
  Σκαλωσιές σε Νεόδμητη Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή
  Σκαλωσιές σε Νεόδμητη Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή
  Σκαλωσιές σε Νεόδμητη Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή
  Σκαλωσιές σε Νεόδμητη Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή