Ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων στο 1ο Γυμνάσιο Γενικό Λύκειο Καλλίπολης στον Πειραιά.

Μεταλλικές σκαλωσιές με ξύλινα μαδέρια τοποθετήθηκαν στις προσόψεις των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αναμόρφωσης του εξετερικού περιβόλου του σχολείου στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά.

  Σκαλωσιές στο 1ο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλίπολης Πειραιά
  Σκαλωσιές στο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλίπολης Πειραιά
  Σκαλωσιές στο 1ο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλίπολης Πειραιά - Κεντρική Είσοδος
  Σκαλωσιές στο 1ο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλίπολης Πειραιά
  Σκαλωσιές Μακρής στον Πειραιά στο 1ο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλίπολης Πειραιά
  Σκαλωσιές Μακρής στο 1ο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλίπολης Πειραιά