Τοποθέτηση μεταλλικών σκαλωσιών στις εγκαταστάσεις της Tasty Foods Pepsico Ήβη στο Άγιο Στέφανο Αττικής. Η τοποθέτηση των σκαλωσιών με γαλβανισμένα δάπεδα εξελίχθηκε  τμηματικά, τηρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας και ιδιαιτερότητας του χώρου ως εργοστάσιο παραγωγής που ανήκει στον κλάδο των αλμυρών τροφίμων και snacks.

Οι σκαλωσιές εξυπηρετούν τις ανάγκες συντήρησης των εργοσταιακών εγκαταστάσεων, όπως συντήρηση φωτισμού κ.α. σε όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις του χώρου όπως την περιοχή παραγωγής, dexion area κ.α.

 

  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods, γαλβανισμένα δάπεδα εργασίας
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods, γαλβανισμένα δάπεδα εργασίας
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods, γαλβανισμένα δάπεδα εργασίας
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods, αποθήκη
  Σκαλωσιές Μακρής στην Tasty Foods dexion area