Τοποθέτηση σκαλωσιών για τις εξωτερικές εργασίες του κτηρίου μαζί με κρεμαστή σκαλωσιά για την επισκευή της μαρκίζας στον τελευταίο όροφο. Χρησιμοποιήθηκε τυπική σκαλωσιά με ξύλινα μαδέρια.

  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή
  Σκαλωσιές στη Λεόντειο Σχολή