Ενοικίαση και τοποθέτηση μεταλλικών σκαλωσιών στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ στην περιοχή Φαλήρου.

Για την κάλυψη αναγκών σε εξωτερικές εργασίες στην πρόσοψη του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε τεχνική "Κρεμαστής Σκαλωσιάς" με χρήση προστατευτικού διχτύου για προστασία από ρίψη αντικειμένων.

    Σκαλωσιές Μακρής στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ
    Κρεμαστή σκαλωσιά στα κεντρικά του ΣΚΑΙ
    ΣΚΑΪ TV - Σκαλωσιές Μακρής
    ΣΚΑΪ TV - Σκαλωσιές Μακρής, κρεμαστή σκαλωσιά με προστατευτικό δίχτυ