Σκαλωσιές στο μαιευτήριο Ιασώ στο Μαρούσι. Οι τοποθετήσεις των ικριωμάτων και η ολοκλήρωση του έργου έγινε σε φάσεις, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες ανακαίνισης στον εξωτερικό περίβολο περιφερειακά των κτιρίων.

Στην υλοποίηση όλου του έργου χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς γαλβανισμένα δάπεδα που προσφέρουν περισσότερη σταθερότητα για την ασφαλή διακίνηση τόσο των εργαζομένων όσο και των υλικών που μεταφέρονταν με τον εξωτερικό ανελκυστήρα.

Τα ικριώματα εξυπηρετούν την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση εργασιών στις εξωτερικές προσόψεις του κτιρίου.

Βασικό χαρακτηριστικό των σκαλωσιών αποτελεί η χρήση τυπικού κλιμακοστασίου που επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της σκαλωσιάς.

Η εταιρία Σκαλωσιές Μακρής ειδικεύεται στην ενοικίαση και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων.

Η διάθεση των σκαλωσιών μας συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις, της υπ΄ αρίθμ. 16440/Φ.10.4/445 (ΦΕΚ 756/Β/93) K.Y.A. «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών».

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων όπως σκαλωσιές προσόψεων, προστασίας, υποστύλωσης, προκατασκευασμένες εξέδρες, πατάρια εργασίας κ.α.

 

  Σκαλωσιές Μακρής στο Ιασώ
  Σκαλωσιές Μακρής Αθήνα
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής με Γέφυρες στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής με Πρστατευτικό Δίχτυ στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στον Πύργο του ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Νοσοκομείο
  Σκαλωσιές Μακρής στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο
  Σκαλωσιές με Μεταλλικά Δάπεδα στο ΙΑΣΩ Μαιευτήριο