Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση. Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν κινητές σκαλωσιές με ρόδες. Κατασκευάστηκε πατάρι εργασίας με ειδικού τύπου γέφυρες καθώς και κλιμακοστάσιο ασφαλείας για εύκολη πρόσβαση τόσο από τους εργάτες όσο και από τον μηχανικό. Αυτές οι κατασκευές διευκόλυναν αλλά παρείχαν και προστασία στην άνοδο των υλικών για την εκτέλεση των εργασίων. Στην οροφή τοποθετήθηκαν ειδικές κατασκευές για την προστασία των εργαζομένων έναντι πτώσης.

  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση
  Σκαλωσιές στο Ιδιωτικό Σχολείο St. Catherine's στη Λυκόβρυση