Σκαλωσιές σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην παραλιακή στην περιοχή του Ελληνικού για την εγκατάσταση και ρύθμιση ήχου και εικόνας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σκηνής.

  Σκαλωσιές σε εσωτερικό χώρο για τοποθέτηση ήχου και φωτισμού
  Σκαλωσιές σε εσωτερικό χώρο για τοποθέτηση ήχου και φωτισμού
  Σκαλωσιές σε εσωτερικό χώρο για τοποθέτηση ήχου και φωτισμού
  Σκαλωσιές σε εσωτερικό χώρο για τοποθέτηση ήχου και φωτισμού
  Σκαλωσιές σε εσωτερικό χώρο για τοποθέτηση ήχου και φωτισμού
  Σκαλωσιές σε εσωτερικό χώρο για τοποθέτηση ήχου και φωτισμού
  Σκαλωσιές σε εσωτερικό χώρο για τοποθέτηση ήχου και φωτισμού
  Σκαλωσιές σε εσωτερικό χώρο για τοποθέτηση ήχου και φωτισμού