Τοποθέτηση μεταλλικών σκαλωσιών στο γυμναστήριο Holmes στη Γλυφάδα. Η τοποθέτηση έγινε τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας. Στις συνδέσεις των σκαλωσιών προστέθηκαν πλαστικά προστατευτικά καλύμματα παρέχοντας επιπλέον προστασία τόσο στους εργάτες όσο και στους διερχόμενους πεζούς.

  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα
  Σκαλωσιές στο Holmes Gym στη Γλυφάδα