Τοποθέτηση σκάλας μηχανικού για ευκολία πρόσβασης όχι μόνο από τους εργάτες, αλλά και από το μηχανικό που έχει αναλάβει την επίβλεψη του έργου. Σε κάθε οικοδομική δραστηριότητα θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και προστασία όλων των μονάδων που συμμετέχουν στην αποπεράτωση ενός project.

Πέρα από την ασφάλεια, η συγκεκριμένη κατασκευή παρέχει ευκολία και προστασία στην άνοδο των υλικών για την εκτέλεση των εργασιών.

  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου
  Σκάλα Μηχανικού σε Οικοδομή στου Παπάγου