Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών στο ιατρικό κέντρο στους Αμπελόκηπους Αττικής.

Οι σκαλωσιές είναι μικρών διαστάσεων κατάλληλες για φρεάτιο κτιρίου για την κατασκευή υποδομής ανελκυστήρα.

    Σκαλωσιές σε φρεάτιο ανελκυστήρα
    Σκαλωσιές σε φρεάτιο ανελκυστήρα στους Αμπελόκηπους
    Σκαλωσιές σε φρεάτιο ανελκυστήρα
    Σκαλωσιές σε φρεάτιο ανελκυστήρα στους Αμπελόκηπους