Ενοικίαση και τοποθέτηση μεταλλικών σκαλωσιών με μεταλλικά και ξύλινα δάπεδα σε ανακαίνιση παραθαλάσσιας Βίλας στη Βούλα.

  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα
  Σκαλωσιές στη Villa Margie στη Βούλα