Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών και δαπέδων εργασίας κατά την κατασκευή του νέου καταστήματος Leroy Merlin επιφάνειας 6.000 τ.μ., επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο Κέντρο της Αθήνας.

Η χρήση των μεταλλικών δαπέδων εργασίας, δημιούργησαν ουσιαστικά δάπεδο-πλατφόρμα που διευλκόλυνε την ασφαλή διέλευση όλων των εργατών αλλά και τη μεταφορά υλικών μέσα σε όλους τους χώρους του εργοταξίου.

  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας
  Σκαλωσιές στο Κατάστημα Leroy Merlin στο Κέντρο της Αθήνας