Προσωπικά Δεδομένα

Σχετικά

Προσωπικά Δεδομένα

Δήλωση Απορρήτου

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των επιχειρήσεων που βασίζονται στο Διαδίκτυο και την πορεία προς μια πραγματική οικονομία του Διαδικτύου. Δημιουργήσαμε αυτήν την Δήλωση Απορρήτου για να παρουσιάσουμε την ισχυρή μας δέσμευση για τα δικαιώματα του ατόμου ως προς την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα»).

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πότε ισχύει η παρούσα Δήλωση Απορρήτου; Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που δίνετε στην ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ή τα οποία προέρχονται από τα Προσωπικά Δεδομένα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ελεγκτής Δεδομένων. Ο ελεγκτής δεδομένων του http://www.skalosies-makris.gr/el/ είναι η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, Λεωφ.Ανθούσας & Αττική Οδός, Παλλήνη, T.Κ. 15351 Αττικής. Όπου παρουσιάζεται μια φόρμα εγγραφής στην παρούσα ιστοσελίδα, ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική προσφορά ή τον σκοπό συλλογής δεδομένων αλλά σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται στην δήλωση απορρήτου της φόρμας εγγραφής του ατόμου.

Τι τα κάνει η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται παρακάτω μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Ενότητες Β και Γ παρακάτω. Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται σε νόμιμη άδεια, θα βρείτε πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ καθώς και για ποιο σκοπό στην Ενότητα Β παρακάτω. Όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα βρείτε πληροφορίες στην Ενότητα Γ παρακάτω.

Διάρκεια επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Όπου η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως επιτρέπεται από τον νόμο (δείτε το Β παρακάτω) ή σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας (δείτε το Γ παρακάτω), η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα (i) μόνο για όσο απαιτείται ώστε να ικανοποιήσει τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω ή (ii) μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ (όπου η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ έχει έννομο συμφέρον να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα) ή (iii) μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας (όπου συγκαταθέσατε για να χρησιμοποιήσει η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ τα Προσωπικά σας Δεδομένα). Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απαιτούνται έτσι ώστε η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ για να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι την λήξη της αντίστοιχης περιόδου διατήρησης ή μέχρι οι εν λόγω αξιώσεις τακτοποιηθούν.

Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, για παράδειγμα επειδή αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία των εντολών σας ή για να σας δώσει πρόσβαση σε διαδικτυακές προσφορές ή ενημερωτικό δελτίο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε χωρίς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Δικαιώματα υποκείμενων δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ πληροφορίες σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργάζεται η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ και τη διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, σημειώστε ότι η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή αν δεν επικρατεί δικαίωμα της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ να τα διατηρήσει. Να γνωρίζετε ότι αν ζητήσετε να διαγράψει η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ που απαιτούν την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ.

Αν η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας ή για να συνάψει σύμβαση μαζί σας, μπορείτε επιπλέον να ζητήσετε από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που δώσατε στην ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μέσω της παρακάτω διεύθυνσης email και καθορίστε τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά σας, τη μορφή με την οποία θέλετε αυτές τις πληροφορίες και το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα θα σταλούν σε εσάς ή σε άλλον παραλήπτη. Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ θα εξετάσει προσεκτικά το αίτημά σας και συζητήσει μαζί σας για την καλύτερη εκπλήρωσή του.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) δηλώνετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει στην κατοχή της η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ είναι λανθασμένα (αλλά μόνο για όσο η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ χρειάζεται να ελέγξει την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), (ii) δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ τα Προσωπικά Δεδομένα σας και απαιτείτε να περιορίσει η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, (iii) η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας αλλά ισχυρίζεστε ότι η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ πρέπει να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσει ή να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι αξιώσεων τρίτου ή (iv) στην περίπτωση που έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ (βάσει του έννομου ενδιαφέροντος της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ όπως ορίζεται στο Β παρακάτω) για όσο απαιτείται για να επανεξεταστεί αν η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ έχει επικρατέστερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα στο info@skalosies-makris.gr

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων του ΕΕΑ, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας του ΕΕΑ στην οποία διαμένετε ή στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας ή της πολιτείας στην οποία έχει η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ την έδρα της.

Χρήση του παρόντος ιστότοπου από παιδιά. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 16 ετών. Αν είστε κάτω από 16 ετών, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους (δηλαδή όχι για την εταιρεία ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ) ιστότοπους. Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην εταιρεία ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

B. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Παροχή των απαιτούμενων αγαθών ή υπηρεσιών. Αν παραγγείλετε αγαθά ή υπηρεσίες από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρίσατε στο έντυπο παραγγελίας ή εγγραφής (συνήθως (ένα τμήμα από) το όνομά σας, τη διεύθυνση (email), τον αριθμό τηλεφώνου, την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας, τον τίτλο εργασίας και τον ρόλο σας και, αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί στην ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, τον αριθμό τραπεζικής κάρτας ή τα στοιχεία τράπεζας) μόνο για να επεξεργαστεί την παραγγελία σας ή για να παράσχει τα απαιτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να γίνουν τα απαραίτητα βήματα πριν την σύναψη της σύμβασης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματά σας, παρέχοντάς σας στοιχεία αποστολής και τιμολόγησης, και το να γίνει επεξεργασία ή να παρασχεθούν σχόλια και υποστήριξη πελάτη. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία συζήτησης που θα εκκινήσετε μέσω και της διαδικτυακής παρουσίας της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, φορμών επικοινωνίας, emails ή τηλεφώνου. Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ο όρος «αγαθά και υπηρεσίες» περιλαμβάνει (πρόσβαση σε) διαδικτυακές υπηρεσίες, προσφορές, διαγωνισμούς, άλλο περιεχόμενο, ενημερωτικά δελτία που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ και εκδηλώσεις.

Επιπλέον, επικοινωνούμε σε τακτική βάση με email με τους χρήστες που κάνουν εγγραφή στις υπηρεσίες μας, και επίσης μπορεί να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά για να επιλύσουμε παράπονα πελάτη ή να διερευνήσουμε ύποπτες συναλλαγές. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας για να επιβεβαιώσουμε πληροφορίες, να σας στείλουμε ειδοποιήσεις πληρωμής, να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και να σας στείλουμε ειδοποιήσεις και άλλες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία. Γενικά, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν να μην συμμετέχουν (opt out) σε αυτές τις επικοινωνίες, που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ αλλά απαιτούνται απλώς στο πλαίσιο της σχετικής επιχειρηματικής σχέσης. Αναφορικά με τύπους επικοινωνίας που αφορούν στο μάρκετινγκ (π.χ. emails και τηλεφωνικές κλήσεις) η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ θα (i) όπου απαιτείται νομικά σας παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες μετά από αποδοχή (opt in) και (ii) σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε opt out αν δεν θέλετε να λάβετε από εμάς επιπλέον επικοινωνίες που αφορούν σε μάρκετινγκ. Μπορείτε να κάνετε το opt out οποιαδήποτε στιγμή καταργώντας την εγγραφή σας κατόπιν αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ.

Διασφάλιση συμμόρφωσης. Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ και τα προϊόντα, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες της υπόκεινται σε νόμους περί εξαγωγών διαφόρων χωρών συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της. Αναγνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών, εμπορικές κυρώσεις και εμπάργκο που έχουν εκδοθεί από αυτές τις χώρες, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ πρέπει να λάβει μέτρα για να αποτρέψει νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και μέρη που είναι εγγεγραμμένα σε καταλόγους κυρώσεων που έχουν εγκριθεί από κυβερνήσεις από το να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες μέσω του ιστότοπου της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ή άλλων καναλιών διανομής που ελέγχονται από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (i) αυτοματοποιημένους ελέγχους δεδομένων εγγραφής οποιουδήποτε χρήστη όπως ορίζονται στο παρόν καθώς και άλλων πληροφοριών που παρέχει ένα/μία χρήστης/στρια σχετικά με την ταυτότητά του/της έναντι των ισχυόντων καταλόγων κυρώσεων κατά φυσικών και νομικών προσώπων, (ii) τακτική επανάληψη των εν λόγω ελέγχων όποτε μια λίστα κυρώσεων κατά φυσικών και νομικών προσώπων ενημερώνεται ή όταν ένας/μία χρήστης/στρια ενημερώνει τις πληροφορίες του/της (iii) κλείδωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες και συστήματα της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ σε περίπτωση πιθανής συμφωνίας και (iv) επικοινωνία με τον χρήστη για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε περίπτωση πιθανής ταύτισης.

Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται για να παρακολουθήσετε τις επιλογές σας αναφορικά με την επεξεργασία ή την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας ή την παραλαβή υλικών μάρκετινγκ (δηλαδή, ανάλογα με την χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, αν έχετε ρητώς συναινέσει ή έχετε κάνει opt out από το να λαμβάνετε υλικά μάρκετινγκ) μπορεί να αποθηκευτούν ή να ανταλλαχθούν μεταξύ των μελών της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ όπως απαιτείται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση.

Έννομο συμφέρον της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ. Κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις χρήσης αποτελεί έννομο συμφέρον της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ώστε να επεξεργαστεί ή να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση, μπορείτε να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία ή την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, όπως ορίζεται παρακάτω.

Ερωτηματολόγια και έρευνες. Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Αυτά τα ερωτηματολόγια και οι έρευνες θα σχεδιαστούν γενικά με τρόπο που οι απαντήσεις δεν θα απαιτούν Προσωπικά Δεδομένα. Αν παρόλα αυτά εισάγετε Προσωπικά Δεδομένα σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε μία έρευνα, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Δημιουργία ομάδων ανωνυμοποιημένων δεδομένων. Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να ανωνυμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου για να δημιουργήσει ομάδες ανωνυμοποιημένων δεδομένων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ίδιας και των θυγατρικών της.

Καταγραφή κλήσεων και συνομιλιών για σκοπούς βελτίωσης ποιότητας. Στην περίπτωση τηλεφωνικών κλήσεων ή συνόδων συνομιλίας (chat) η, ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να καταγράψει τις εν λόγω κλήσεις (αφού σας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της κλήσης και πριν ξεκινήσει η καταγραφή) ή τις συνόδους συνομιλίας (chat) ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Προκειμένου να είστε ενημερωμένοι/να ζητήσει σχόλια. Στο πλαίσιο της υπάρχουσας σχέσης μεταξύ σας και της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να σας ενημερώσει, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών προβολών ή εκδηλώσεων/καμπανιών) που είναι παρόμοια ή σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ήδη αγοράσει ή χρησιμοποιείτε από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ. Επιπλέον, αν έχετε παρακολουθήσει μία διαδικτυακή προβολή, ή μία καμπάνια της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ή αν αγοράσατε προϊόντα ή υπηρεσίες από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για σχόλια που αφορούν στην βελτίωση αυτών των διαδικτυακών προβολών, καμπανιών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δικαίωμα αντίρρησης. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ για τους ανωτέρω σκοπούς, οποτεδήποτε καταργώντας την συνδρομή σας κατόπιν αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ. Με αυτήν την ενέργεια, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ανωτέρω σκοπούς (δηλαδή σύμφωνα με το έννομο ενδιαφέρον που ορίζεται παραπάνω) και θα τα διαγράψει από τα συστήματά της, εκτός αν η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή αν η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ καθορίσει και επιδείξει επιτακτικό έννομο συμφέρον ώστε να συνεχίσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Γ. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΥ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μόνο όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω, και αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων στις σχετικές λειτουργίες επεξεργασίας.

Νέα σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ. Σύμφωνα με αντίστοιχη πρόβλεψη και την συγκατάθεσή σας, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση email και την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τίτλο εργασίας και βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας (όνομα, διεύθυνση και τομέα) καθώς και ένα διαδραστικό προφίλ που βασίζεται σε προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ (προηγούμενες αγορές, συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια ή εκδηλώσεις ή την χρήστη (διαδικτυακών) υπηρεσιών. Σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες που αφορούν στο μάρκετινγκ, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να παρέχει κατακερματισμένο (hashed) ID χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα που χειρίζονται τρίτοι ή λοιπές διαδικτυακές προσφορές (όπως Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ή Google), όπου οι πληροφορίες αυτές ταυτίζονται με τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων ή τις βάσεις δεδομένων των ίδιων διαδικτυακών προσφορών προκειμένου να εμφανιστούν σε εσάς πιο σχετικές πληροφορίες.

Δημιουργία προφίλ χρήστη. Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ σας παρέχει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές της προσφορές συμπεριλαμβανομένων των φόρουμς, των ιστολογίων (blogs) και δικτύων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, στον οποίο απαιτείται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε προφίλ χρήστη. Τα προφίλ χρήστη παρέχουν την επιλογή να εμφανιστούν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της φωτογραφίας, των λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης email, ή και των δύο, του αριθμού τηλεφώνου, των προσωπικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και βασικών στοιχείων σχετικών με την εταιρεία σας.

Αυτά τα προφίλ μπορεί να σχετίζονται με μία μεμονωμένη διαδικτυακή προσφορά της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ή μπορεί επίσης να σας επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλες διαδικτυακές προσφορές της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ. Ωστόσο, είναι πάντα δική σας επιλογή ποιες από αυτές τις πρόσθετες διαδικτυακές προσφορές θα χρησιμοποιήσετε και τα Προσωπικά Δεδομένα σας προωθούνται μόνο σε αυτές στις οποίες εν τέλει θα αποκτήσετε πρόσβαση. Σημειώστε ότι χωρίς την συγκατάθεσή σας στην ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, για τη δημιουργία των προφίλ χρήστη, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν θα μπορεί να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς, στις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας είναι νόμιμη απαίτηση ώστε η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς.

Σε κάθε διαδικτυακή προσφορά, εκτός από την απλή παροχή πρόσβασης, το προφίλ σας χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση της αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες (για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων ή λειτουργίας παρακολούθησης) και από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ χρησιμοποιείται για την προώθηση της ποιότητας επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω τέτοιων προσφορών και χρησιμοποιείται έτσι ώστε η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ να παρέχει στοιχεία για την εξυπηρέτηση προωθητικών ενεργειών. Στον μέγιστο βαθμό που υποστηρίζεται από την σχετική διαδικτυακή προσφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργικότητα της σχετικής διαδικτυακής προσφοράς για να καθορίσετε ποιες πληροφορίες θέλετε να μοιραστείτε.

Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Σε σχέση με την εγγραφή και την παροχή πρόσβασης σε μια εκδήλωση ή σεμινάριο, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας με σκοπό την ταυτοποίηση και την ευαισθητοποίηση ως προς άτομα που έχουν αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για την διάρκεια της εκδήλωσης. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση πληροφοριών βασίζεται στην συγκατάθεση που χορηγήσατε στο παρόν.

Σημειώστε ότι αν δεν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές απαιτήσεις, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν θα μπορέσει να λάβει τις αντίστοιχες προφυλάξεις.

Κατάρτιση προφίλ εκδήλωσης. Αν εγγραφείτε σε μια εκδήλωση, ή διαδικτυακό προβολή της ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μπορεί να μοιραστεί βασικές πληροφορίες συμμετέχοντα (το όνομά σας, την εταιρεία και τη διεύθυνση email) με άλλους συμμετέχοντες στην ίδια εκδήλωση, ή διαδικτυακή προβολή με σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών.

Ανάκληση της συγκατάθεσης που χορηγείται βάσει του παρόντος. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεση που χορηγείται με το παρόν καταργώντας την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση απόσυρσης, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν θα επεξεργαστεί πια Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται στην παρούσα συγκατάθεση εκτός αν απαιτείται νομικά. Στην περίπτωση που η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για νομικούς λόγους, τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα επεξεργαστούν περαιτέρω και θα διατηρηθούν μόνο για την περίοδο που απαιτείται βάσει νόμου. Ωστόσο, η απόσυρση δεν έχει επιπτώσεις σε προηγούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ μέχρι την στιγμή της απόσυρσης. Επιπλέον, αν η χρήση μιας προσφοράς ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ από εσάς απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ δεν θα μπορεί (πλέον), μετά την ανάκλησή σας, να σας παρέχει την σχετική υπηρεσία (ή υπηρεσίες, αν ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ να χρησιμοποιεί το προφίλ σας για πολλαπλές προσφορές ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ), προσφορά ή προωθητικές ενέργειες.

Δ. Χρήση των υπηρεσιών της διαδικτυακής πλατφόρμας marketing “Mailchimp”

Η ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, όταν το κρίνει απαραίτητο, κάνει χρήση των υπηρεσιών της διαδικτυακής πλατφόρμας marketing “Mailchimp” για μαζικές επικοινωνίες και newsletters. Η πλατφόρμα “Mailchimp” εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές ασφαλείας οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική ιστοσελίδα της.