Η τοποθέτηση σκαλωσιών σε ένα κτήριο στο οποίο υπάρχει αυξημένη ανθρώπινη διέλευση, όπως ένα ξενοδοχείο ή νοσοκομείο, απαιτεί πάντα μεγάλη προσοχή, καθώς οι πιθανότητες ατυχήματος αυξάνονται και θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την αποφυγή τους. Για την περαίωση του συγκεκριμένου έργου, πέρα από τα συνήθη μέτρα, χρησιμοποιήθηκε ειδική κατασκευή με γέφυρες, ώστε η είσοδος του ξενοδοχείου στη βάση των σκαλωσιών να παραμείνει σε χρήση για την ελέυθερη αλλά και ασφαλή διέλευση προς το κτήριο. 

  Σκαλωσιές στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN στο Παλαιό Φάληρο
  Σκαλωσιές στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN στο Παλαιό Φάληρο
  Σκαλωσιές στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN στο Παλαιό Φάληρο
  Σκαλωσιές στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN στο Παλαιό Φάληρο
  Σκαλωσιές στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN στο Παλαιό Φάληρο
  Σκαλωσιές στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN στο Παλαιό Φάληρο
  Σκαλωσιές στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN στο Παλαιό Φάληρο
  Σκαλωσιές στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN στο Παλαιό Φάληρο
  Σκαλωσιές στο Ξενοδοχείο METROPOLITAN στο Παλαιό Φάληρο